Liiklus- ja sõidukikindlustus


Küsimus: Mida peaks tegema kui olen saanud alusetu kindlustushüvitise nõude?16.08.2018

Mida peaksin edasi tegema, kui olen saanud kindlustushüvitise nõude, kuid pole liiklusõnnetuses osalenud. Kirjas seisab, et tagasinõude aluseks on liikluskindlustuse seaduse § 57 lõige 1. Kuidas üldse saab keegi esitada selliseid nõudeid. Kas ei peaks olema liiklusõnnetus vormistatud ja tõestatud? Nii võiks ju igaüks esitada selliseid nõudeid.

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Liikluskindlustuse seaduse § 57 lõike 1 kohaselt esitab Eesti Liikluskindlustuse Fond tagasinõude kindlustuskohustusega isikule või sõiduki valdajale, kui kindlustusjuhtum põhjustati kindlustuslepinguta sõidukiga. On liikluskindlustuse fondi valik, kas esitada tagasinõue kindlustuskohustusega isikule (sõiduki omanik või sõiduki vastutav kasutaja liiklusregistri andmete järgi) või sõiduki valdajale (tavaliselt sõiduki juht).

Kui väidate, et ei ole liiklusõnnetuses osalenud, aga saite sellise tagasinõude, siis võib olla tegu olukorraga, kus Teile kuuluva sõidukiga, millel ei olnud kehtivat liikluskindlustust, põhjustati kahju. Liikluskindlustuse fond on kahju hüvitanud ja nõuab seaduse alusel seda Teilt tagasi.

Pöörduge tagasinõude esitaja poole, et esitada vastulause – tooge välja asjaolud, millele tuginedes väidate, et Teil ei ole kohustust seda tagasinõuet tasuda.