Liiklus- ja sõidukikindlustus


Küsimus: Kas puu omanikul tekib tsiviilvastutus, kui täis elujõus puu kukub tugeva tuulega naabri aiale?07.11.2018

Kui täis elujõus puu kukub tugeva tuulega naabri aiale, siis kas tekib puu omanikul tsiviilvastutus? Kui jah siis mille alusel? Puu ei ole mäda vaid on nö oma "parimates aastates" ja elujõuline. Lihtsalt tuul oli tugev ja murdis maha.

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Esitatud küsimusele ei ole ühest vastust, vastus sõltub paljudest üksikasjadest.

Üldiselt võib arvata, et tormi tõttu langenud puu või okste tekitatud kahju eest vastutab kinnistu, millel puu asus, omanik. Erandiks võib olla näiteks olukord, mida saab lugeda vääramatuks jõuks. Tavaline tugev tuul ei ole vääramatu jõud. Võib arvata, et ka tavaline iga-aastane torm mitte. Tähendust võib omada ka see, kas ja kuidas on murdunud puu kinnistu omanik puud hooldanud või kontrollinud selle ohutust.