Liiklus- ja sõidukikindlustus


Küsimus: Kas sõiduki omanikuvahetuse puhul on kindlasti vaja liikluskindlustus ümber registreerida uueomaniku nimele?14.11.2018

Kas sõiduki omanikuvahetuse puhul on kindlasti vaja liikluskindlustus ümber registreerida uueomaniku nimele? Kui vajalik, siis kuidas toimida?

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Liikluskindlustuse leping läheb automaatselt uuele kindlustuskohustusega isikule üle alates hetkest, mil liiklusregistri andmetes on uus kindlustuskohustusega isik. Kindlustuskohustusega isik on liiklusregistrisse kantud sõiduki vastutav kasutaja, kui vastutavat kasutajat ei ole, siis sõiduki omanik.

Lepingu kehtib edasi ka siis, kui omanikuvahetusest kindlustusandjat ei teavitata.

Samas selleks, et kindlustusvõtja ja kindlustusandja vahel saaks asjakohane kliendisuhe tekkida, on vaja, et sõiduki omandanud isik teavitab sellest kindlustusandjat. Näiteks ei tea kindlustusandja, kuhu saata lepingu lõppemise eel teave lepingu uuendamise vajadusest jmt.

Samuti võib liikluskindlustuse lepingus, mis sõiduki omandanud isikule tervikuna üle läks, olla kokku lepitud, et omanikuvahetusest tuleb teavitada.

Kokkuvõtvalt – teavitage kindlustusandjat, kui olete liikluskindlustusega sõiduki omandanud. Kindlustusandja leiab päringuga LKF-i lehelt sõiduki registreerimismärgi järgi, vt https://www.lkf.ee/et/kindlustusekehtivus.