Liiklus- ja sõidukikindlustus


Küsimus: Kui ma ei katkesta lepingut ega tee uut liikluskindlustust, kas võidakse keelduda kahju hüvitamisest?22.11.2018

Tere!
Kui on toimunud omanikuvahetus, kas kindlustusandjal on õigus nõuda poliisi ümber tegemist (Kindlustusandja kiri mulle, kui teavitasin omanikuvahetusest : "Vastaval LK seadusele peab sõiduki uus omanik vormsitama endale uue poliisi 30 päeva jooksu peale teh. passi vormistamist.")? Küsimuse peale, kas kindlustusleping ei lähegi automaatselt üle uuele omanikule vastas kindlustusandja, et:
"Ei lähe, kuna liikluskindlustuse tariifide võrdluse aluseks on sama mudeli, vanuse ja võimsusklassiga sõidukid ja isikuandmetes arvestatakse sõiduki omanike vanuseklasse ja kindlustuse ajalugu (kahjudeta perioodid)."
Kui ma ei katkesta kehtivat lepingut ega tee nendega uut, kas siis nad võivad keelduda kahju hüvitamisest (kui selline situatsioon peaks tekkima)?
Aitäh!

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Eeldan, et küsimus puudutab liikluskindlustust. Leping läheb uuele kindlustuskohustusega isikule automaatselt üle. Väide nagu leping automaatselt üle ei lähe, ei ole õige. Automaatselt üle minevas kindlustuslepingus võib olla kokku lepitud, et riskiasjaolude muutumisest tuleb teavitada ning omaniku vahetus on riskiasjaolu muutus.

Kuna leping läheb automaatselt seaduse alusel üle, siis ei saa kindlustusandja keelduda kehtiva lepingu kindlustusperioodil tekitatud kahju hüvitamisest seetõttu, et kindlustusvõtja ei ole sõlminud peale omaniku vahetumist uut liikluskindlustuse lepingut.