Liiklus- ja sõidukikindlustus


Küsimus: Kui kaua kestab rahvusvahelise liikluskindlustuse otsuse tegemine?28.11.2018

Suvel juhtus Euroopas Eesti registris olevate autode vahel liiklusavarii. Kahjuavaldus sai esitatud süüdlasele kindlustusseltsile. Kohe saab 4 kuud juhtunust. Kui kaua kestab rahvusvahelise liikluskindlustuse otsuse tegemine?

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Kui õnnetus välismaal kahe Eesti sõiduki vahel, siis käsitleb nõuet tavaliselt Eesti kindlustusandja. Kahju hüvitamise otsustamise osas sel juhul mingeid erireegleid ei ole, v.a see, et vastutuse hindamise küsimuses lähtutakse õnnetuse toimumiskoha seadusest.

Otsus tuleb teha kohe, kui kahju hüvitamise kohustuse olemasolu ja ulatuse kindlaksmääramiseks vajalike toimingud on lõpetatud. Kindlustusandja on kohustatud kõik vajalikud toimingud tegema mõistliku aja jooksul, kuid kõige hiljem 30. kalendripäeval kindlustusjuhtumist teatamisest arvates. Kui kindlustusandjal ei ole mõjuval ja temast mitteoleneval põhjusel võimalik kõiki vajalikke toiminguid teha eelnimetatud tähtajaks, peab ta sellest kahjustatud isikut eelnevalt teavitama ja selgitama, milles mõjuv põhjus seisneb, ning näitama ära vajalike toimingute lõpetamise eeldatava tähtaja