Liiklus- ja sõidukikindlustus


Küsimus: Millise liikluskindlustuse paragrahvi järgi on taksojuht kohustatud tegema taksokindlustust, mis on minimaalselt 3-4 korda kulukam?29.01.2019

Tere.

Millise liikluskindlustuse paragrahvi, punkti järgi on taksojuht kohustatud tegema taksokindlustust, mis on minimaalselt 3-4 korda liikluskindlustusest kulukam?

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Taksokindlustust ei ole olemas. Ka takso suhtes sõlmitakse tavaline liikluskindlustus ja tavaline sõidukikindlustus. Üksnes kindlustusriskist lähtuvalt on kindlustusmakse takso suhtes suurem.

Võlaõigusseaduse § 440 lõige 1 sätestab, et kindlustusvõtja peab lepingu sõlmimisel teatama kindlustusandjale kõigist talle teada olevatest asjaoludest, millel on nende olemusest tulenevalt mõju kindlustusandja otsusele leping sõlmida või teha seda kokkulepitud tingimustel.

Seega on kindlustusvõtjal kohustus liikluskindlustuse või sõidukikindlustuse lepingut sõlmides teavitada kindlustusandjat sellest, et sõidukiga osutatakse taksoteenust.

Kui taksoteenuse osutamist alustatakse lepingu kehtivuse ajal, siis tuleb selles teavitada kindlustusandjat lähtuvalt võlaõigusseaduse § 443.