Liiklus- ja sõidukikindlustus


Küsimus: Kas mul on õigus lasta auto remont teostada teises ettevõttes?05.02.2019

Kui mu sõidukile on võetud remondikalkulatsioon kindlustuse soovitud ettevõttest kuid olles nüüd kuulnud eelnevate klientide kogemuste põhjal, et töö võib jääda venima ning mitte vastata ootustele, siis kas mul on õigus lasta remont teostada teises ettevõttes?
Juhul kui teise ettevõtte kalkulatsioon peaks tulema eelmisest natuke suurem siis kas see vahe tuleb mul endal tasuda?
Lisaks kas kahjukäsitleja võib remonditöökojale väljastada garantiikirja ilma mind sellest informeerimata? Ehk olukord kus kahjukäsitlejal on olnud remondikalkulatsioon olemas mitu nädalat, kuid ei ole mind sellest informeerinud, siis kas võib olla olukord kus sõiduk on minu teadmata juba suunatud taastusremonti?

Aitäh!

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Kui tegemist on liikluskindlustuse lepingu alusel hüvitatava kahjuga, siis võib kannatanu valida sobiva koha, kus remont teostatakse. Kui kannatanu valitud kohas on remont kallim, kui mõistlik kulu sõiduki taastamisele, siis tuleb vastav vahe kanda kannatanul endal. Eeltoodud põhimõtted on liikluskindlustuse seaduse § 26 lõikes 2.

Kindlustusandja võib garantiikirja väljastada peale kahju hüvitamise otsust. Garantiikirja väljastamisest ei pea kannatanut teavitama. Samas ei tähenda garantiikirja väljastamine, et sõidukit asutakse tingimata remontima – lepingu remondiettevõttega sõiduki taastamise kohta sõlmib sõiduki omanik ehk kannatanu. Kindlustusandja ei telli remondi teostamist, vaid üksnes kannab remondi kulu.

Kui tegemist on vabatahtliku sõidukikindlustuse juhtumiga, siis on hüvitamise üksikasjad kokku lepitud kindlustuslepingus.