Liiklus- ja sõidukikindlustus


Küsimus: Kas ma pean nõustuma kindlustuse valikuga: hüvitatakse terve ning avariilise auto hinnavahe või pean tulema remonti Eestisse?14.03.2019

Tere, autoga juhtus õnnetus, kus ainsaks osalejaks olin mina. Esitasin kindlustusele andmed ning sain ka hinnapakkumise remondiks. Asun välismaal ning lähiajal pole plaanis Eestisse tulla. Kuna välismaal auto remontimine on ligilähedane auto väärtusele, andis kindlustus kaks varianti: kas auto läheb “mahakandmisele” ning mulle tasutakse terve auto ning kahjustatud auto väärtuse vahe või pean tulema remonti Eestisse.
Kas mul oleks õigus nõuda ka mingit muud lahendit? Hetkel ei ole minu jaoks kumbki lahendus mõeldav, kuna hüvitise suuruse “mahakandmisel” saan teada alles siis kui olen selle variandi valinud või Eestisse remonti tulles pean veel pool aastat sõitma katkise autoga.

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Küsimuse järgi võib eeldata, et tegu on sõidukikindlustuse kindlustusjuhtumiga. Sel puhul on kahju hüvitamise reeglid tavaliselt kindlustuslepingus kokku lepitud. Vaadake oma kindlustuslepingust järgi, kuidas olete lepingu sõlmimisel kokku leppinud.

Kindlustusandja pakutud variandid tunduvad mulle mõlemad kahju hüvitamise eesmärgiga kooskõlas olevat. Siiski ei saa ma aru küsimuses toodud väitest, et hüvitise suuruse, kui autot ei taastata, saate teada alles siis, kui olete selle variandi valinud. Miks ei võiks enne valiku tegemist välja uurida, mis on kahjustuseta auto väärtus ja kahjustunud auto väärtus.

Kokkuvõtvalt - vaadake esmalt oma kindlustuslepingust järgi, mis on kokkulepitud kahju hüvitamise reeglid. Sealt selguvad Teie valikuvõimalused. Kui lepingust valikud ei selgu, siis suhelge kindlustusandjaga, et selgeks teha, mis summa nad "mahakandmisel" Teile maksavad. Nii saate pakutud variantide vahel otsustada.