Liiklus- ja sõidukikindlustus


Küsimus: Mille alusel nõuda välja kahju tekitajalt omavastutuse summa?10.01.2020

Ülemine naaber tekitas mittekorras veesüsteemi tõttu meie korterile veekahjustuse. Ülemises korteris elab härra, kes on valla eestkostel. Kindlustus hüvitas meie korteris tehtud remondi, vald hüvitas kindlustusele nende poolt esitatud summa. Kindlustus soovitas ka omavastutuse osa vallalt välja nõuda kuna kahjul oli konkreetne põhjustaja ja põhjuseks oli lihtsalt lohakus (katkise kraani alla paigutatud ämber hakkas vett üle ajama). Vald aga nõuab nüüd minult konkreetseid kohtulahendeid, mille alusel nad peaksid mulle minu poolt tasutud omavastutuse osa välja maksma.

Head

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Vastavaid kohtulahendideid ma ei tea, kuid see ei tähenda, et Teil ei ole õigust kahju hüvitamist nõuda. Kui vald on kahju tekitaja asemel tasunud kindlustusele tagasinõude Teie korteri remondi eest, siis võib arvata, et nõude alus tuleb võlaõigusseaduse § 1053 lõikest 5. Omavastutuse osa on Teie kantud kahju ning saate seda samal alusel vallalt nõuda.