Liiklus- ja sõidukikindlustus


Küsimus: Kuidas toimida, kui kindlustuse saadetud kahju likvideerija on kodule veel rohkem kahjustusi teinud?02.03.2020

Tere,
Oleme olukorras, kus kindlustusandja poolt kindlustusjuhtumi kahju likvideerima saadetud ehitusettevõte on teinud rohkem kahju kui kasu (rikkunud vara, torud lekivad, elekter ei tööta, jne). Kindlustusandja huvi on hüvitada võimalikult minimaalsed kahjud ning ehitaja väidab, et tema pole teinud (kuigi on hulganisti materjali tõestamaks, et eelpool loetletu varasemalt toimis/oli rikkumata). Kindlustusandja esindaja eirab kirju ning edastatud ekspertarvamusi (k.a. riiklikult tunnustatud ekspertide seisukohad). Kuidas sellises olukorras toimida? Kas ainus reaalne lahendus on pöörduda kohtu poole või on mõni alternatiivne lahendus (n. Ehitusjärelvalve, vms)? Tunnen, et olen teinud kordi rohkem kui tavatarbijalt nõuda saab, kuid endiselt pole lahenduseni jõudnud.
Kui ette võtta kohtulik lahend ja saavutada soovitud tulemus, kas kindlustusandjalt saab välja mõista ka juriidilised kulud?

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Küsimus tundub nüansirohke ning seetõttu on rakse anda ühest soovitust.

Kui tegu on kindlustusvaidlusega, siis saab enne kohtusse pöördumist kasutada kindlustuslepitaja abi, vt https://www.lkf.ee/et/lepitusorgan. See, kas tegu on kindlustusvaidlusega või mitte, sõltub eelkõige sellest, kes tellis remonditöö. Kui remondilepingu sõlmis kindlustusandja, siis on ka töö kvaliteet kindlustusandja vastutada.

Kui remondilepingu sõlmisite ise ja kindlustusandja maksis välja hüvitise, mille eest remont teostati, siis ei ole tegu kindlustusvaidlusega.