Liiklus- ja sõidukikindlustus


Küsimus: Kas nii ongi, et kui pagasikindlustust ei ole, siis kallaletungi tõttu kahjustunud riideid ja poolikut esihammast kindlustus ei hüvita?27.10.2022

Tere. Käisime reisil seltskonnaga euroopas. Kuna reisisin ainult käsipagasiga, ei pidanud vajalikuks võtta pagasikindlustust eraldi. Mind rünnati kõrvaltänaval, kogu meie seltskonda, mõni neist peksti lausa haiglasse. Mind isiklikult peksti mitmete isikute poolt seina äärde, rikuti riided, tõmmati kaelast kuldketid, käest käekell jne, ka esihambast kild välja! Kohapeale kutsuti politsei ja kiirabi, keda väga ei huvitanud midagi, mis oli toimunud, inglise keelt ka väga ei vallatud. Kui lahkus kiirabi ühe osalisega haiglasse lahkus ka politsei. Järgneval päeval kogu seltskond pöördus kohalikku jaoskonda avaldust tegema. Suheldud välisministeeriumi ja ka kohaliku aukonsuliga. Sai osaliselt midagi seal fikseeritud kuna ka seal väidetavalt keegi inglise keelt väga ei rääkinud. Nüüd kindlustus väidab, et kuna mul ei olnud pagasikindlustust, siis sinna alla kuulub ka kõik see, mis mul hetkel seljas, keha küljes, seega ei mingit lootust mingile kompensatsioonile. Kuidas on seotud pagas ja röövkallaletung isiku suhtes? Ja see, et mul hambast kild välja löödi, selle kohta öeldi, et ma ei vajanud kohapealset viivitamatut arstiabi, seega ka see neid ei huvita. Kõik juhtus reisi eelviimasel päeval ja seda plaanisin elukohariigis korda teha. Teie arvamus?

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Kui leiate, et peaksite kindlustuselt hüvitise saama, siis uurige palun oma kindlustuslepingut ja suhelge kindlustusandjaga. Viidake lepingu punktile, mille alusel kahju hüvitamist nõuate. Lepingus on kirjas, mis kahju hüvitatakse ja mis kahju ei hüvitata. Kuivõrd ma ei tea Teie kindlustuslepingut, siis lähtun alloleva osas üksnes Teie küsimuses toodust.

Kui Teie reisikindlustuse lepingus oli kokku lepitud üksnes välismaal vajaliku vältimatu arstiabi kulu hüvitamine (ravikulukindlustus välismaal), siis ei olnud lõhutud riided ja röövitud asjad kindlustatud. Kui need ei olnud kindlustatud, siis ei saa kindlustuselt ka hüvitist nõuda.

Sama kehtib ka hamba vigastuse kohta. Kui arstiabi ei olnud välismaal vältimatult vajalik, siis reisikindlustuse lepingu alusel seda kahju tavaliselt ei hüvitata.