Liiklus- ja sõidukikindlustus


Küsimus: Kas kindlustuse omavastutuse peab kinni maksma korteriühistu, kelle tellitud remont tekitas minu korteri veekahju?25.11.2022

Tere.
Kortermajas toimub renoveerimine. Remondi käigus jäeti trepikojas vihmaveetoru lahti, mille tulemusena toimus trepikojas üleujutus ja minu korteris tekkisid veekahjustused. Kuna tegemist oli ehitusveaga, siis see minu kindlustuse alla ei kuulunud. Kahju pidi korvama ühistu poolt tehtud kindlustus, kust sain ka pakkumise korteri taastamiseks. Nüüd saabus ühistult teade, et nende lepingus on kirjas omavastutus x summas ning see summa võetakse maha minule esitatud pakkumisest. Siit ka minu küsimus. Kas selle omavastutuse peaks tasuma ühistu või mina? Olen aru saanud, et kui kahju hüvitab korteriühistu kindlustanud kindlustusandja, siis kannab omavastutust ka korteriühistu. Samuti sooviks teada, et kui pean ise maksma selle omavastutuse, siis mis oleksid minu järgmised sammud?

Ette tänades

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Kui korteriühistu tekitas Teile kahju, siis peaks lõpptulemus olema see, et Teile saab hüvitatud kogukahju, st juhul kui kindlustuslepingu järgi jääks Teie kanda omavastutus, siis saaksite seda omavastutuse summat nõuda ühistult.

Tõsi, küsimuses tekitab veidi segadust see, mis kindlustuse alusel Teile kahju hüvitatakse. Tundub, et selleks saaks olla ühistu vastutuskindlustus. Sel juhul pole kahtlus, et omavastutuse osa tuleb kanda ühistul.

Teoorias on võimalik mingi eriline ühistu kindlustusleping, mille kohaselt tuleb ühistu liikmel, kelle vara sai kahjustada, kanda omavastutus, kuid ka sel juhul saate omavastutust nõuda kahju tekitajalt, st ühistult.