Liiklus- ja sõidukikindlustus


Küsimus: Kas ühistul võib pöörduda kahjude hüvitamiseks kindlustuse poole kui oli CAR kindlustus ja maja on saanud veekahju?30.05.2023

Tere.
Kortermaja on renoveerimisel eelmisest aastast. Eelmine ehitaja andis teada, et tema tegevust enam ei jätka ja lahkus objektilt. Tänaseks on see firma likvideerimisel. Oli olemas CAR kindlustus. Kas korteriühistul on õigust pöörduda kahjude hüvitamiseks kindlustuse poole? Ehitus seisis 2022 aasta augustist kuni 2023 aasta märtsini ja majale paigaldatud tuuletõkkeplaat on saanud niiskuskahjustusi ja hallitab. Üldse on ehitusfirma teinud majale hulga praaktöid.

Aitäh!

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Kahju hüvitamise nõude võib esitada. Seda, kas ja mis ulatuses on kindlustusandjal kohustus kahju hüvitada, ei saa üksnes küsimuses esitatud teabe põhjal hinnata. Kahju hüvitamise kohustus sõltub, mis täpsemalt juhtus ja mis on kindlustuslepingus kokku lepitud, st kas leidis aset kindlustuslepingus kokkulepitud kindlustusjuhtum ja mis ulatuses on kindlustusandjal kahju hüvitamise kohustus. Ka sõltub kindlustuslepingus kokkulepitust, kellel on õigus esitada nõue kindlustuslepingu järgi, st kas seda saab teha üksnes kindlustusvõtja või ka keegi teine.

Seega, esitage palun kindlustusandjale nõue. Kui nõuet ei rahuldata, siis hinnake, kas see põhjus tuleb kindlustuslepingust. Kui leiate, et lepingu järgi peaks kahju hüvitama, aga selts ei teist meelt, siis püüdke kindlustusandjaga kokkuleppele saada. Kui kokkuleppele ei jõuta, siis saate vaidluse lahendamiseks pöörduda kindlustuse lepitusorgani poole, vt https://www.lkf.ee/et/lepitusorgan.