Liiklus- ja sõidukikindlustus


Küsimus: Kas auomaatpesulas juhi süül tekkinud pesuroboti kahjustamise peab hüvitama põhjustaja ning ükski kindlustus seda ei kata?13.02.2024

Sõitsin kogemata tankla automaatpesulasse autoga valesti siinide vahele nii, et pesurobot sõitis programmi alustades autole sisse: kahju nii tankla pesurobotile kui ka autole. Autol oli õnnetuse toimumise hetkel kehtiv liiklus- ja kaskokindlustus. Autole tekitatud kahju sai korda läbi kaskokindlustuse. Kuid hiljem saadab tankla mulle pesurobotile tekitatud kahju summa, kuna see ei minevat liikluskindlustuse poolt hüvitamisele, sest õnnetus juhtus hoones sees, samuti ei hüvitavat seda ka kasko.
Kas taolise õnnetuse korral peab tanklale tekitatud kahju hüvitama õnnetuse põhjustaja ning ükski kindlustus seda ei kata?

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Kaskokindlustus ei puutu pesulaomanikule kahju hüvitamisel asjasse, sest kaskokindlustusega on kindlustatud sõiduki ise, st hüvitatakse sõiduki hävimise või kahjustumise läbi tekkinud kahju.

Kui autoga põhjustatakse kahju teisele, siis selle kahju hüvitab kannatanule auto juhi eest tema liikluskindlustuse kindlustusandja. Liikluskindlustuse kindlustusandja hüvitab kahju, kui juhtum on liikluskindlustuse juhtum. Liikluskindlustuse seaduse § 8 kohaselt on liikluskindlustuse juhtum kolmandale isikule kahju tekitamine juhul, kui samal ajal esinevad järgmised tingimused:
1) kahju on tekitatud sõidukiga, mille suhtes kehtib käesolevast seadusest või sõiduki põhiasukoha riigi õigusaktist tulenev kindlustuskohustus
2) kahju on tekitatud sõiduki liikluses käitamisele iseloomuliku riski realiseerumisega ja esineb põhjuslik seos sõiduki liikumise või paiknemise ning tekitatud kahju vahel
3) kahju on tekitatud teel või muul sõidukite tavapäraseks liikluseks kasutataval alal.

Ei ole välistust (vt § 8 lg 2 ja § 33), et liikluskindlustuse kindlustusandja kahju ei hüvita, kui õnnetus toimus hoones sees.

Tundub, et selles olukorras võiks siiski tegu olla liikluskindlustuse juhtumiga. Kas ja mis ulatuses võiks arvestada kannatanu, st pesulaomaniku enda osa tekkinud kahjus, sõltub asjaoludest. Võiks ju eeldada, et pesula on nii seadistatud, et robot väldib ka valesti pargitud sõidukile otsasõitu.

Kui pesula ei ole teie liikluskindlustuse kindlustusandjale nõuet esitanud, siis edastage see oma liikluskindlustuse kindlustusandjale palvega teie eest kahju hüvitada. Kui kindlustusandja otsus on olemas, siis sõltub edasine käitumine selles otsuses olevast.