Liikluskoolitus


Küsimus: Kas mopeedi saab registreerida ka enne 1.juulit?17.05.2011

Kas on võimalik ARK-s juba praegu mopeede arvele võtta? Kusagilt olen lugenud, et saab alates 1.juulist, kuid see pole ju võimalik, sest 1.juulist ei tohi ju arvele võtmata ja kindlustamata sõidukiga sõita. Tööl käimiseks on mul sõidukit hädasti vaja, arvan, et numbri valmistamisega läheb ju ka aega.

Vastus: Henn Rebane, autoinsener, teooria- ja sõiduõpetaja, OÜ Autosõit Tallinna autokooli direktor, Autosõit OÜ, www.autosoit.ee

Mopeedi registreerimise küsimusega enne 1. juulit 2011 pöörduge palun Maanteeameti liiklusregistri lähima büroo poole.

Kindlasti ei pea mopeedi registreerima minema 1 juulil, kuna liiklusseaduse §264 (6) sätestab: Enne käesoleva seaduse jõustumist kasutusel olnud mopeedid, välja arvatud pisimopeedid, peavad olema registreeritud ühe aasta jooksul käesoleva seaduse jõustumisest arvates.