Liikluskoolitus


Küsimus: Kas täislubade taotlemiseks on vaja ka pimedasõidu koolitus läbida?20.11.2014

Esmane juhtimisõigus on mul peagi läbi saamas (2 aastat). Nüüd on vaja läbida lõppastme koolitus. Kas on ka tarvis pimedasõidu koolitust teha?

Vastus: Henn Rebane, autoinsener, teooria- ja sõiduõpetaja, OÜ Autosõit Tallinna autokooli direktor, Autosõit OÜ, www.autosoit.ee

Enne lõppastme koolitusele tulekut peavad läbima B-kategooria algastme pimedasõidu koolituse õpilased, kes on autokooli lõpetanud 01.10.2011 või hiljem (koolitunnistuse väljastamise kuupäev) ja kelle tunnistuse tagaküljel puudub märge algastme pimedasõidu koolituse läbimise kohta.