Liikluskoolitus


Küsimus: Kas T-kategooria saamiseks pean sõidueksami sooritama nii autokoolis kui kui ka mnt-s?15.12.2014

Oman aastast 2006 kategooriat BC1. Sooviksin juurde teha T-kategooria. Riigiteatajast lugedes loen välja, et piisab üksnes sõidueksami sooritamisest. Kas sõidueksami pean sooritama nii autokoolis kui kui ka mnt-s?

Vastus: Henn Rebane, autoinsener, teooria- ja sõiduõpetaja, OÜ Autosõit Tallinna autokooli direktor, Autosõit OÜ, www.autosoit.ee

Liiklusseaduse § 108 alapunkt 8 sätestab: T-kategooria mootorsõiduki ja masinrongi juhtimisõiguse saamiseks peab isik, kellel on C- või D-kategooria mootorsõiduki või C1- või D1-alamkategooria mootorsõiduki juhtimisõigus, sooritama üksnes sõidueksami.

Seega sõidueksam tuleb sooritada Maanteeameti liiklusregistris. Täpsema informatsiooni selle läbiviimise kohta saate Maanteeameti liiklusregistrist.