Liikluskoolitus


Küsimus: Lõppastmekoolituse läbimine13.06.2011

Aasta tagasi pikendasin esmased juhiload (B-kategooria) ja pole veel lõppastme koolitust läbinud. Kui läbin lõppastme koolituse hiljem kui 1. juulil, kas sel juhul pean juhilubade saamiseks uuesti ARK-is läbima teooria- ja sõidueksami? Või on võimalik ka lõppastme koolitus hiljem teha (ühe aasta jooksul kuni esmase juhiloa kehtetuks muutumiseni) ja juhiload väljastatakse teooria- ja sõidueksamita?

Vastus: Henn Rebane, autoinsener, teooria- ja sõiduõpetaja, OÜ Autosõit Tallinna autokooli direktor, Autosõit OÜ, www.autosoit.ee

Alates 1. juulist ei ole võimalik esmaseid juhilubasid "pikendada" vaid neid saab vahetada ainult pärast lõppastme koolituse läbimist. Kui juhilubade vahetajal on kehtiv karistus liiklusrikkumiste eest, siis tuleb juhilubade vahetamisel sooritada teooriaeksam.

Alates juhiloa kehtivuse lõppemisest, puudub isikul sõiduki juhtimisõigus. Esmast juhiluba on võimalik vahetada 1 aasta jooksul selle kehtetuks muutumisest ülalmainitud tingimustel. Kui juhiluba on kehtetu üle aasta, tuleb sooritada teooria- ja sõidueksam ja väljastatakse uus esmane juhiluba.

Praeguse seisuga jõuaksite läbida lõppastme koolituse ja vahetada oma juhiloa enne 1. juulit. See võib välistada tulevikus tekkida võivaid probleeme.