Liikluskoolitus


Küsimus: Kas vajan rolleri juhiluba või mitte?15.06.2011

Tere,
Vajan abi uue seaduse tõlgendamisel. Juulis, kui uus liiklusseadus jõustub, saan ma nädal aega hiljem 16. Kas ma pean tegema juhiloa, et sõita 50cc rolleriga või mitte? Minu enda arusaamise kohaselt seda ei nõuta.

Vastus: Henn Rebane, autoinsener, teooria- ja sõiduõpetaja, OÜ Autosõit Tallinna autokooli direktor, Autosõit OÜ, www.autosoit.ee

1.juulist 2011 kehtiva liiklusseaduse § 92 (2) sätestab:
AM-kategooria mootorsõidukit võib juhtida ka isik, kellel on mis tahes mootorsõiduki juhtimisõigus või piiratud juhtimisõigus. AM-kategooria mootorsõiduki juhtimisõigust või piiratud juhtimisõigust ei nõuta isikult, kes on sündinud enne 1993. aasta 1. jaanuari. AM-kategooria mootorsõiduki juhtimisõigust ei nõuta isikutelt, kes olid käesoleva seaduse jõustumisel 16–17-aastased, kuni 2013. aasta 1. jaanuarini.

Lähtudes eeltoodust peab Teil olema mopeedi (AM kategooria mootorsõiduk) juhtides olema juhiluba. Kaaluda tasub B-kategooria mootorsõidukijuhi koolituse läbimist ja piiratud juhtimisõiguse taotlemist, kuna seda kvalifikatsiooni läheb ka hiljem kindlasti vaja.