Liikluskoolitus


Küsimus: Kas esmaabi koolituse läbimise kohta on ka kuskil registris andmed, sest mul on tõend kahjuks kadunud?18.03.2015

Aastaid tagasi sai läbitud esmaabi koolitus, aga tõendit selle kohta enam alles ei ole. Kas kuskil registris säilitatakse märget, et see koolitus on mul juba läbitud?
Saan aru, et juba läbitud koolitus ei aegu.

Vastus: Henn Rebane, autoinsener, teooria- ja sõiduõpetaja, OÜ Autosõit Tallinna autokooli direktor, Autosõit OÜ, www.autosoit.ee

Esmaabi koolitusi viiakse läbi mitmel eesmärgil. Üks variantidest on esmaabi koolitus mootorsõiduki juhtidele, mida viivad läbi autokoolid. Ühtne register, mis näitab koolituse läbimist puudub ja seega saab tõendada koolituse läbimist ainult koolitaja, kuid tal on vastavad andmed säilinud. Kas varem läbitud koolitus sobib praegu autokooli läbimiseks saab otsustada hinnates läbitud koolituse mahtu ja temaatikat.

Kui koolitus on läbitud varem, siis pole ka halb mõte see läbida uuesti, sest viimastel aastatel on lisandunud esmaabi koolituses uusi seisukohti ja nii mõnigi võte esmaabi andmisel, mis aastaid tagasi loeti peaaegu kohustuslikuks ei ole nüüd enam kasutusel.