Liikluskoolitus


Küsimus: Mis dokumentide alusel väljastatakse load?06.07.2011

Pikendasin 2010. aastal oma esmaseid juhilube ca mai kuus ja detsembris 2010 tegin libedasöidu ära, sain aru et veel ei pea minema uutele lubadele järgi, kuna riigilöivu alles maksin kui käisin pikendamas. Küsimus siis selline, et kui ma nüüd registrikeskusesse lähen, mis dokumentide alusel ma uued juhiload kätte saan? Mul ei ole libedasöidu tunnistust, sest seda registrikeskuses küsiti, et nemad ei näe kas mul see läbitud. Peale libedasöitu käisin ka Estonia tänaval kuskilt läbi aga ma ei mäleta mille pärast, kuna sealt mulle öeldi, et võin kohe registrikeskusesse pöörduda, et saadavad andmed arvutiga edasi.

L

Vastus: Henn Rebane, autoinsener, teooria- ja sõiduõpetaja, OÜ Autosõit Tallinna autokooli direktor, Autosõit OÜ, www.autosoit.ee

Dokumendid, mida Maanteeameti liiklusregister nõuab esmase juhiloa vahetusel, on sätestatud vastavate määrustega. Kui läbisite lõppastme koolituse, siis tehti mootorsõidukijuhi koolituskursuse tunnistusele märge koolituse läbimise kohta. Kui olete tunnistuse vahepeal kaotanud, siis püüdke meenutada, millise koolitaja juures Te koolituse läbisite ja pöörduge sinna duplikaadi saamiseks.

Miks peab tunnistuse esitama paberkandjal, kui kool esitab andmed elektrooniliselt? Sellele küsimusele vastuse saamiseks tuleb Teil soovi korral pöörduda majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi poole.