Liikluskoolitus


Küsimus: Kas nüüd võib asulas valgel ajal sõita lähitulede asemel esimeste udutuledega?11.07.2011

uues Liikluseaduses:
§ 40. Tulede kasutamise üldnõuded
(1) Sõidu ajal peavad mootorsõidukil põlema lähi- või kaugtuled ning ääre- ja numbrituled. ....

§ 42. Udutulede kasutamine
(2) Eesmisi udutulesid võib kasutada ka käesoleva seaduse § 40 lõikes 1 nimetatud juhul lähitulede asemel.

Vastus: Henn Rebane, autoinsener, teooria- ja sõiduõpetaja, OÜ Autosõit Tallinna autokooli direktor, Autosõit OÜ, www.autosoit.ee

Olete oma küsimusele leidnud juba iseseisvalt vastuse. Udutulede kasutamine lähitulede asemel on kehtiva liiklusseaduse alusel lubatud.