Liikluskoolitus


Küsimus: Liiklustestidega harjutamine13.07.2011

Soovin teada kuidas ma leian või mis portaalist saan harjutada ark-i liiklusteste. Käin alles autokoolis ja olen harjutanud teste kirjutades. Nüüd ei saa enam, pole avalikustatud või pole kättesaadavad.

Vastus: Henn Rebane, autoinsener, teooria- ja sõiduõpetaja, OÜ Autosõit Tallinna autokooli direktor, Autosõit OÜ, www.autosoit.ee

Liiklusregistris kasutatavaid teiste ei saa Te harjutada mitte kusagil. Demo variandina olid maanteeameti kodulehel üleval näidised, kuid isegi nende päheõppimine ei taga eksami edukat sooritamist.

Teooriaeksami edukaks sooritamiseks on vaja õppida selgeks eriala ja sellega koos liiklusreeglid, liiklusohutus, sõiduki ehitus ja muu seonduv. Kui koolitus on edukalt läbitud, siis ei ole ka teooriaeksami sooritamine probleemiks. Oma teadmiste kontrolliks on igati sobivad Autokoolide Liidu väljaantud testid.