Liikluskoolitus


Küsimus: Kas 1991 a sündinu võib sõita am kategooria sõidukiga ilma lubadeta?28.04.2015

Olen ise hetkel ka autokooli lõpetamas, aga seisab minu enda taga. Aga kas ma võin sõita am mopeed nelja rattalisega, kui lube veel pole. Koolist öeldi, et seadusi on see aasta muudetud ka?

Vastus: Henn Rebane, autoinsener, teooria- ja sõiduõpetaja, OÜ Autosõit Tallinna autokooli direktor, Autosõit OÜ, www.autosoit.ee

Liiklusseaduse § 94. (2) sätestab:
AM-kategooria mootorsõidukit võib juhtida ka isik, kellel on mis tahes mootorsõiduki juhtimisõigus või piiratud juhtimisõigus. AM-kategooria mootorsõiduki juhtimisõigust või piiratud juhtimisõigust ei nõuta isikult, kes on sündinud enne 1993. aasta 1. jaanuari. AM-kategooria mootorsõiduki juhtimisõigust ei nõuta isikutelt, kes olid käesoleva seaduse jõustumisel 16–17-aastased, kuni 2013. aasta 1. jaanuarini.

Seega puuduvad kehtivas liiklusseaduses erandid, mis lubaksid mopeedi juhtida ilma juhiloata, kui juht on sündinud 1993 aastal või hiljem.