Liikluskoolitus


Küsimus: Kui mul on tehtud autokooli teooriaeksam aasta tagasi, kas ma pean selle uuesti tegema?22.05.2015

Kui mul on tehtud autokooli teooriaeksam aasta tagasi, kas ma pean selle uuesti tegema (sõidueksamit ma ei teinud)?

Vastus: Henn Rebane, autoinsener, teooria- ja sõiduõpetaja, OÜ Autosõit Tallinna autokooli direktor, Autosõit OÜ, www.autosoit.ee

Autokooli lõpetamise kord ei ole reglementeeritud riikliku õppekavaga. Enne autokooli lõpetamist (tunnistuse väljastamist) hindab koolitaja, kas õpilane on omandanud kõik vajaliku sõiduki edukaks juhtimiseks. Vastava korra, millises mahus ja millistel tähtaegadel seda tehakse, kehtestab koolitaja.