Liikluskoolitus


Küsimus: Kas autojuht peab andma teed reguleerimata ülekäiguteel jalgrattale, kes on ratta seljas?07.08.2015

Kas autojuht peab andma teed reguleerimata ülekäiguteel jalgrattale, kes on ratta seljas? Kas autojuht peab andma teed reguleerimata ülekäiguteel jalgrattale, kes ei ole ratta seljas? Kui rattur sõidab autoteel, kas siis kehtivad rattajuhile samad reeglid, kui tegemist oleks autojuhiga?

Vastus: Henn Rebane, autoinsener, teooria- ja sõiduõpetaja, OÜ Autosõit Tallinna autokooli direktor, Autosõit OÜ, www.autosoit.ee

Tõenäoliselt peate silmas reguleerimata ülekäigurada ja sellel esinevaid konfliktsituatsioone.

Ülekäigurada ületades peab jalgrattur seda tegema jalakäijana. Kui ta jalgrattalt maha ei tule, siis see ei ole sõidukijuhile õigustuseks talle otsa sõita.

Jalgratturi suhtes kehtivad liiklusseadusega kehtestatud reeglid, mis mõnel juhul võivad teatud punktide osas erineda autojuhi liiklusreeglitest.