Liikluskoolitus


Küsimus: Kuidas piirata võõraste parkimine firma territooriumil?26.07.2011

Lp. Henn Rebane

Firma territooriumi sissesõidul on paigutatud "sissesõidu keelu märk", tahvel all "Lubatud ... firma töötajatel ja klientidel". Lisaks on veel teisaldamise märk.
Kõrvaloleva firma (enne meie värava sissesõitu) kliendid ja töötajad kasutavad meie firma territooriumi oma autode parkimiseks. Korduvalt oleme pöördunud kõrvaloleva firma juhtide poole - paludes mitte parkida- mitte midagi pole muutunud. Meie enda töötajate ja firmat teenindavad suured autod ei mahu enam oma territooriumile.
Mis võiks olla lahendus? Kokkulepe kõrvaloleva firmaga välistatud - kuna oleme pakkunud igasuguseid variante - aga nemad on kõigest keeldunud. Väidavad, et kogu aeg ennem on kasutanud.
Lugupidamisega E

Vastus: Henn Rebane, autoinsener, teooria- ja sõiduõpetaja, OÜ Autosõit Tallinna autokooli direktor, Autosõit OÜ, www.autosoit.ee

Lugupeetud E

Kõrvalseisjana on võimatu antud küsimusele vastata. Siin võib olla tegemist suhete sasipuntraga firmade või nende töötajate vahel või mingite muude probleemidega, millest küsimuses juttu ei ole. Kui territooriumi omanik soovib, on tal võimalik parkimist reguleerida mitmesuguste vahenditega.