Liikluskoolitus


Küsimus: Liiklemine õuealal - tänava ja väljasõidutee ristumiskohas27.07.2011

Kui õuealal on teede ristumine, siis kehtib parema käe reegel. Kuidas tuleb käituda, kui õueala läbib tänav ja tänavale suubub tee paneelmaja eest? Kas need liiklejad on võrdsed parema käe reegli alusel või peab paneelmaja eest välja sõitev auto teed andma?

Vastus: Henn Rebane, autoinsener, teooria- ja sõiduõpetaja, OÜ Autosõit Tallinna autokooli direktor, Autosõit OÜ, www.autosoit.ee

Õuealal üldreeglina eesõigusmärke ei kasutata ja sõidukiirus on piiratud 20 km/h. Tee andmisel kehtivad sätestatud liiklusreeglid, sh teega külgnevalt alalt teele sõitjal on tee andmise kohustus teel sõitjale. Kuna ka sõidukiirused on väikesed, ei peaks teeandmise kohustuse järgimine probleeme tekitama.