Liikluskoolitus


Küsimus: Sõidu- ja teooriatundide arv25.08.2011

Mitu teooria- ja sõidutundi on seaduse järgi kohustuslik läbida esmaste juhilubade saamiseks? Ja kas tundide arvu all peetakse silmas 30-, 45- või 60-minutilisi tunde?

Aitäh

Vastus: Henn Rebane, autoinsener, teooria- ja sõiduõpetaja, OÜ Autosõit Tallinna autokooli direktor, Autosõit OÜ, www.autosoit.ee

Alates 1 augustist 2011 viivad koolitajad B-kategooria mootorsõidukijuhi koolitust läbi oma õppekava alusel. Riiklikult on reglementeeritud vaid koolitaja õppekava minimaalne pikkus ja see on 26 tundi. Koolitaja õppekava ei tohi olla lühem eelpool nimetatud tundide arvust ja sealhulgas on ka pimeda ajal koolitus 1 tund. Maksimaalne koolitustundide arv ei ole piiratud. Ühe teooriatunni pikkus on 45 minutit.

Koolitajate õppekavadega saate tutvuda internetis aadressil: http://www.mnt.ee/index.php?id=14708&highlight=õppekavad