Liikluskoolitus


Küsimus: Kellel on eesõigus sõita ringristmikule?29.08.2011

Tere
Kellel on eesõigus ringristmikule sõites? Igal 4-l ringile siseneval teel on ees "anna teed" märk, teede omavaheline vahekaugus küllaltki väike, korraga ringile sõit võib avarii põhjustada. Mina olen senini lähtunud parema käe reeglist, nüüd on mulle vastuvaidlejaid tekkinud. Ja kui samaaegselt läheneksid autod kõigilt teedelt...?
Uuest liiklusseadusest ringristmiku mõistet ei leidnudki.

Vastus: Henn Rebane, autoinsener, teooria- ja sõiduõpetaja, OÜ Autosõit Tallinna autokooli direktor, Autosõit OÜ, www.autosoit.ee

Uues liiklusseaduses tõepoolest ei leia arvuti sellist sõna nagu ringristmik.
Mõnes kohas võib olla nii, väljasõidud ringristmikule on lähestikku, kuid enamasti on need ristumised selgelt eristatavad. Kindlasti ei juhtu midagi hullu, kui lisaks märgile "Anna teed" jälgida ka paremalt lähenejaid. Teadmata konkreetset kohta, mille suhtes küsimus on esitatud, on minu seisukoht, et vasemalt harult ringristmikule sõitja on parempoolselt harult sõitja suhtes jõudnud eesõigusega teele varem ja on juba ringristmikul, kui liikumisteed paremalt harult läheneva sõidukiga lõikuvad. Seega peaks teed andma ikkagi parempoolselt harult ristmikule sõitja järgides liiklusmärgi "Anna teed" nõudeid ja seda vaatamata asjaolule, et teine sõiduk on vastaval teel liikunud vaid mõned meetrid.