Liikluskoolitus


Küsimus: Kas saadud karistuse tõttu pean uue eksami sooritama?14.09.2011

Tere.
Selle aasta maikuus käisime vennaga sõitmas. Temal juhiluba veel ei ole. Lubasin tal metsavahelisel kõrvalteel sõita. Ja loomulikult jäime "vahele". Mina pean järgmise aasta juunis vahetama esmase juhiloa tähtajatu vastu. Kas see juhtum tähendab, et pean ARK-is ka uuesti sõidu- ja teooriaeksami sooritama? Karistatud ikkagi.

Vastus: Henn Rebane, autoinsener, teooria- ja sõiduõpetaja, OÜ Autosõit Tallinna autokooli direktor, Autosõit OÜ, www.autosoit.ee

Küsimusest ei selgu, milline oli karistus, kuid ilmselt oli see rahatrahv. Karistus hakkab kustuma päevast, mil rahatrahv on täielikult tasutud ja peaks kustuma 1 aasta möödudes, kui vahepeal ei panda toime uut õigusrikkumist. Võimalik järgnev rikkumine, mis peatab karistuse kustumise, ei pea olema seotud isegi liiklusega, vaid see võib olla näiteks kasvõi suitsetamine selleks mitte ettenähtud kohas.
Kui lubade vahetamise päevaks on karistus kustunud, siis Maanteeameti liiklusregistris teooriaeksamit uuesti sooritama ei pea.