Liikluskoolitus


Küsimus: Mootorsõidukijuhi juhendaja04.10.2011

Tere!
Kui teen koos lapsega õppesõitu (oman juhendaja tunnistust), kas autos võib viibida kõrvalisi isikuid (näiteks teine laps, ema)?
Kas pimedal ajal võin teha õppesõitu?
Kas õpingukaardile pean märkima kõik sõidutunnid?
Kas õpingukaardil võib olla ka mitu õpetajat, juhendajat?

Vastus: Henn Rebane, autoinsener, teooria- ja sõiduõpetaja, OÜ Autosõit Tallinna autokooli direktor, Autosõit OÜ, www.autosoit.ee

Tere!
Juhendajana õppesõitu tehes peab juhendajal olema kaasas vastav tunnistus ja juhiluba, õpilasel õppesõidu kaart (märkega lubatud õppesõidule teeliikluses) ning isikut tõendav dokument. Sõidukile peavad olema kinnitatud õppesõidu märgid. Sõitjate kohta õppesõidukis piirangud puuduvad, kui nad kasutavad nõuetekohast turvavarustust.

Pimedasõit on õppekava üks teemasid ja selle kohta tuleb praeguses õppekavas läbida isegi eraldi koolitus. Autokooli õpingukaardile juhendaja õppesõite ei märgi, kõik õppekava kohased õppesõidu teemad tuleb läbida autokoolis ja sõiduõpetaja juhendamisel. Samuti ei märgita õpilase õpingukaardile juhendaja nime vaid juhendatava (õpilase) nimi peab olema märgitud kehtiva seaduse kohaselt juhendaja tunnistusele. Kui juhendatavaks on alaealine, siis tema juhendajaks saab olla ainult lapsevanem või seaduslik esindaja.