Liikluskoolitus


Küsimus: Kas pimedasõidu koolituse läbimine on hädavajalik?21.11.2011

Tere!
Mulle öeldis autokoolis, et pean käima pimedasõidu koolitusel, sest lõpetan õppimise pärast 1. oktoobrist. Kas need kursused on vajalikud, et ARK-registris eksameid sooritada?

Vastus: Henn Rebane, autoinsener, teooria- ja sõiduõpetaja, OÜ Autosõit Tallinna autokooli direktor, Autosõit OÜ, www.autosoit.ee

Kehtiva õppekava kohaselt peavad B-kategooria algõppe koolitusel osalejad läbima pimeda aja koolituse enne mootorsõidukijuhi koolituskursuse tunnistuse saamist. Koolituse läbimise kohta tehakse tunnistusele vastav märge. Erandkorras võib jääda koolitus läbimata, kui õpitakse näiteks suvel, mil pimeda aega ei ole ja siis tuleb pimeda aja koolitus läbida hiljemalt enne lõppastme koolitusele asumist.

Kui koolitunnistus on väljastatud pärast 1. oktoobrit 2011, siis vastavalt uuele õppekavale peab olema läbitud ka pimeda aja koolitus. Tänase seisuga ei saa märke puudumist põhjendada asjaoluga, et koolituse läbimine ei ole tehniliselt võimalik. Selle kohta, kas pimeda aja koolituse läbimist ka eksmile registreerimisel liiklusregistri poolt kontrollitakse, mul andmed puuduvad.