Liikluskoolitus


Küsimus: Ökonoomne sõit, kas see on tõesti nii oluline?26.11.2011

Tere!

Kui oluline on tegelikult autokoolide õppekavas ökonoomse sõidu õpetamine...? Lugesin teie vastustest siin lehel välja, et tegelikult kuulub see üldse B-kategooria mootorsõidukijuhi lõppastme koolituse hulka?
Ma saan täiesti aru, et ka esmaste juhilubade olemasolul peab juht oskama hoida õiget pikivahet, sobitada sõidukiirust, näha ette ning ennustada kaasliiklejate käitumist ja liiklussituatsioone, arvestada kaasliiklejatega, anda oma kavatsustest varakult märku jne.
Seda õpetatakse autokoolide õppekava käigus nagunii õpilasele iga tunniga vähehaaval sisse, aga kas põhirõhk ei peaks ikkagi sõiduviisil olema, just nimelt ma mõtlen siis seda, kas õpilane sõita oskab, mitte kui ökonoomne see on?
Esitan selle küsimuse sellepärast, et endal autokool pooleli, olen sõitnud piisavalt enda õpetajaga ja ausalt öeldes pole ta mulle eriti midagi maininud ökonoomsest sõiduviisist, temaga olen ma väga rahul, on aru saada, et rõhk on ikkagi sellel, et ma sõita oskaks.
See-eest nüüd olen üritanud juba mitmedki korrad autokooli sõiduksamit sooritada, aga see hakkab mulle juba võimatu näima, kuna terve eksamisõidu aja noomitakse ja tuletatakse meelde ökonoomset sõitu aga ma ei saa rahulikult sõidulegi keskenduda kui sealt muud ei tule... Ja olen aru saanud, et niikaua kuni mul ökonoomne sõit TÄIESTI ideaalselt välja ei tule, mind eksamilt ka läbi ei lasta.
Olen arvamusel, et päriselt õpib juht sõitma alles aastatega ja autokoolil on ülesanne anda oma õpilasele edasi põhiteadmised ja oskused, täienevad sõiduoskused terve eluaja.
Ja veel, et kui tähtis on autokoolis mootoriga pidurdamise õpetamine...? Mul näiteks käsib eksamineerija põhiliselt kogu aeg mootoriga pidurdada, mina aga olen harjunud käigu välja võtma ja siis vaikselt tippima piduripedaali peal, seda aga ta eriti ei poolda.

Jään väga teie vastust ootama.

Vastus: Henn Rebane, autoinsener, teooria- ja sõiduõpetaja, OÜ Autosõit Tallinna autokooli direktor, Autosõit OÜ, www.autosoit.ee

Keskkonda säästev auto kasutamine on üks B-kategooria sõidukijuhi õppeteema, millele algõppe õppekavas on ette nähtud 1 teooriatund ja 1 sõidutund. Üks teooriatund on piisav, et aru saada säästliku sõidu põhitõdedest. Tähtis on kütuse kokkuhoid aga veel tähtsam see, et kes juhib sõidukit säästvalt, see juhib ka sõidukit ohutult, samas, kes juhib sõidukit ohutult, juhib seda ka säästvalt. Keskkonda säästev auto kasutamine on ka lõppastme koolituse õppekavas ning arvestades, et siis on koolitataval juba teatud sõidukogemus, toimub lõppastme koolitusel nende oskuste süvendamine. Lõppastme koolitusel on sellele teemale ette nähtud isegi kaks sõidutundi. Põhitõed peavad olema aga omandatud algõppes.

Olen kahjuks nõus eksamineerijaga, kes loeb eksami mittesooritatuks, kuna autokooli üks õppeteema on omandamata. Tähtsust ei oma siin see, kas antud teemat ei selgitatud autokoolis piisavalt või õpilane lihtsalt puudus sellest tunnist. Tavaliselt on selle teema omandamisega raskusi neil tulevastel juhtidel, kellel on juba enne õppima asumist märkimisväärsed sõiduoskused ja autokooli tullakse vaid niiöelda juhilubasid vormistama. Antud asjaolule viitavad mõned fraasid ka Teie kirjas.

Mida soovitada? Keskkonda säästva auto kasutamise põhitõed on võimalik selgeks teha iseseisvalt. Selleks on piisavalt kättesaadavat õppematerjale. Sõitma peaks aga vastavate võtete harjutamiseks õpetajaga, kes on ise läbinud vastava koolituse. Kindlasti ei olnud Teie ainus viga eksamil, et kasutasite sõiduki vaba veeremist, vaid tegemist võis olla vigade kompleksiga, mis on seotud liikluse jälgimise, pikivahe hoidmise, sõiduki kiirendamise ja pidurdamisega ning võimalik, et ka muude teguritega. Usun, et kui olete teoorias asjadest aru saanud ja valmis vastavaid võtteid rakendama ning õppesõitu ei sega Teie "endised sõidukogemused", siis piisab paarist sõidutunnist, et eksami vastuvõtja jääks Teiega rahule.