Liikluskoolitus


Küsimus: Kas enne lõppastme koolitust on vaja läbida ka algastme koolitus?13.12.2011

Tere,

Mul on load juba olnud põhimõtteliselt 2 aastat (1 nädala pärast saab täis) ning on vaja teha lõppastme koolitus. Kas on vaja teha ka algastme koolitus enne kui saab minna lõppastme koolitusele?

Vastus: Henn Rebane, autoinsener, teooria- ja sõiduõpetaja, OÜ Autosõit Tallinna autokooli direktor, Autosõit OÜ, www.autosoit.ee

Usun, et algastme koolitus on Teil siiski läbitud enne esmase juhtimisõiguse saamist. Kui Te peate küsimust esitades silmas juhi esmaõppe algastme pimeda aja koolitust, siis olemasolevail andmeil ei ole selle läbimine Teile enne lõppastme koolitust kohustuslik.

Soovi korral võte pimeda aja koolituse läbida ja väga soovitav on seda teha siis, kui Teie algõpe toimus suvel ja puudus pimedasõidu praktiseerimise võimalus.