Liikluskoolitus


Küsimus: Kui ei ole kohustust, kas võib sõita "vahtralehega"?27.12.2011

Tere,
Ma olen alles load kätte saanud ja pean sõitma algaja juhi tunnusmärgiga. Kui sama autoga sõidab ka teine inimene, kes seda ei pea kasutama, kas ta peab need tunnusmärgid oma sõiduks ära korjama?

Vastus: Henn Rebane, autoinsener, teooria- ja sõiduõpetaja, OÜ Autosõit Tallinna autokooli direktor, Autosõit OÜ, www.autosoit.ee

Algaja juhi tunnusmärgi kinnitamine sõidukile on kohustuslik, kui sõidukit juhib esmase juhtimisõigusega juht. Otsest kohustust need märgid maha võtta ei ole, kui rooli asub juhtimisõigusega juht. Sellisel juhul ei täida aga algaja juhi tunnusmärk oma eesmärki ja võib anda teistele juhtidele väärinformatsiooni. Võimalusel soovitan sellest hoiduda ja kasutada vastavaid märke siis, kui see on vajalik. Võimalik on välja mõelda kinnitused, kus märkide kinnitamine või eemaldamine ei võta aega üle 15 sekundi.