Liikluskoolitus


Küsimus: Kas uue liiklusseaduse järgi on võimalik pikendada esmaseid juhilubasid?31.01.2012

Minu esmased load kaotavad kehtivuse veebruari alguses, kuid kuna ma tean juba ette, et koolituse jaoks mul raha puudub, siis pean ilma kehtivate lubadeta umbes 2 kuud olema.
Kas on võimalik ARK-s pikendada esmaseid lubasid? Vana Liiklusseaduse järgi võib, kuid uue järgi?

Vastus: Henn Rebane, autoinsener, teooria- ja sõiduõpetaja, OÜ Autosõit Tallinna autokooli direktor, Autosõit OÜ, www.autosoit.ee

Alates kuupäevast, mil lõpeb esmase juhiloa kehtivus, puudub Teil juhtimisõigus ja sõiduki rooli Te enam istuda ei tohi. Esmast juhiluba ei pikendata ja juhiluba väljastatakse ainult pärast lõppastme koolituse läbimist. Kui esmane juhiluba on kehtetu üle aasta, siis saab uuesti taotleda esmast juhiluba ning see väljastatakse pärast teooria- ja sõidueksami edukat sooritamist Maanteeameti liiklusregistris.