Liikluskoolitus


Küsimus: Kas Mustika keskuse esises parklas peaks lähtuma parema käe reeglist?14.02.2012

Mustamäel Mustika keskuse ees olev parkla külgneb väiksem teega, mis jookseb paralleelselt Tammsaare teega. Väike tee algab Musamäe teelt ja lõpeb pärast ristumist Laki tänavaga, Delfi kaardil ei ole sellel isegi nime. Mustika Keskuse parklast tee alale sõidul ei ole anna teed märki ja ka teel puuduvad igasugused märgistused.
Kas antud kohas peaks lähtuma parema käe reeglist ja mööda nn. teed sõitja peaks parema käe reegli järgi andma teed ka parklast väljuvatele sõidukitele?

Vastus: Henn Rebane, autoinsener, teooria- ja sõiduõpetaja, OÜ Autosõit Tallinna autokooli direktor, Autosõit OÜ, www.autosoit.ee

Antud juhtumil olen seisukohal, et tegemist on kahesuunalise tänavaga, mille kõrval keskuse ees asub parkla.
Liiklusseaduse § 17. Tee andmise üldised kohustused, lõik 3 ütleb: Parklast, õuealalt, puhkekohast, teega külgnevalt alalt või nende juurdesõiduteelt teele sõites peab juht andma teed igale teel liiklejale, kui teeandmise kohustus pole liikluskorraldusvahenditega reguleeritud teisiti.
Seega peab minu arvates tänaval sõitjale teed andma parklast väljasõitev juht.