Liikluskoolitus


Küsimus: Kas auto juhtimine on lubatud, kui esmane juhiluba on kaotanud kehtivuse (ei ole veel jõudnud lube vahetada), kuid läbitud on lõppastme koolitus?27.02.2012

Tere!
Kui esmane juhiluba on kaotanud kehtivuse, samas on läbitud lõppastme koolitus, aga pole jõudnud minna ARK'i neid vahetama, kas siis auto juhtimine on keelatud? Isegi juhul kui on kaasas dokument, mis tõestab lõppastme koolituse läbimist ja isikut tõendav dokument?

Vastus: Henn Rebane, autoinsener, teooria- ja sõiduõpetaja, OÜ Autosõit Tallinna autokooli direktor, Autosõit OÜ, www.autosoit.ee

Kui esmane juhiluba on kaotanud kehtivuse, siis puudub kehtetu juhiloa omanikul juhtimisõigus. Asjaolu, et lõppastme koolitus on läbitud, ei oma siin mingit tähtsust, sest mootorsõiduki koolituskursuse tunnistus ei anna õigust iseseisvalt sõidukit juhtida. Kui esmase juhiloa omaja ei ole 12 kuu jooksul, arvates esmase juhiloa kehtivuse möödumisest, saanud vastava kategooria mootorsõiduki või autorongi juhiluba, peab ta uuesti taotlema esmast juhiluba ja sooritama edukalt esmase juhiloa saamiseks nõutava liiklusteooria- ja sõidueksami.