Liikluskoolitus


Küsimus: Mis aja jooksul pärast autokooli läbimist pean tegema autokooli eksami?08.03.2012

Tere,
Ma tegin läbi b-kategooria esmaste juhilubade koolituse kui ka kohustuslikud sõidutunnid 2011. a juulis, kuid autokooli eksamid on siiani tegemata.
Kas ma saan eksamitele veel minna või pean koolituse uuesti läbima?

Vastus: Henn Rebane, autoinsener, teooria- ja sõiduõpetaja, OÜ Autosõit Tallinna autokooli direktor, Autosõit OÜ, www.autosoit.ee

Juulis 2011 mootorsõidukijuhi B-kategooria koolituskursusel osalenul oli vana õppekava kohaselt võimalik koolitus lõpetada kuni 30.09.2011. Käesoleval ajal tuleb varem alustatud koolituse lõpetamiseks seda teha vastavuses uue õppekavaga. Kas ja kui suures ulatuses arvestatakse seejuures vana õppekava alusel läbitud õppeteemasid, otsustab koolitaja.

Soovitan sama küsimusega pöörduda oma koolitaja poole. Saadud vastuse alusel saate otsustada, kas jätkata koolitust või alustada uuesti.