Liikluskoolitus


Küsimus: Milliseid lubasid on vaja atv juhtimiseks?28.03.2012

Olen hetkel 16-aastane ning taotlen B-kategooria algastme juhilubasid. Tahaksin teada, kas võin nende lubadega juhtida atv-d?

Vastus: Henn Rebane, autoinsener, teooria- ja sõiduõpetaja, OÜ Autosõit Tallinna autokooli direktor, Autosõit OÜ, www.autosoit.ee

B-kategooria mootorsõiduki esmane juhtimisõigus omistatakse 18-aastaseks saamisel. Noorem isik saab taotleda piiratud juhtimisõigust. Vastavalt liiklusseadusele võib piiratud juhtimisõigusega isik juhtida autot tingimusel, et tema kõrval on seaduslik esindaja või seadusliku esindaja kirjaliku nõusolekuga isik. Lisaks annab piiratud juhtimisõigus võimaluse juhtida ka AM-kategooria sõidukit ehk mopeedi.

Eeltoodust lähtudes olen seisukohal, et piiratud juhtimisõigus ei anna õigust juhtida maastikusõidukit.