Liikluskoolitus


Küsimus: Mitu viga võib olla autokooli teooriaeksamil?10.04.2012

Tere! Mitu viga võib maksimum olla kooli teooriaeksamil? Eksamil on 60 küsimust.

Vastus: Henn Rebane, autoinsener, teooria- ja sõiduõpetaja, OÜ Autosõit Tallinna autokooli direktor, Autosõit OÜ, www.autosoit.ee

Koolituse läbiviimiseks koostab õppekavad autokool lähtudes etteantud minimaalsest koolituse mahust. Samuti on koolitaja otsustada, kuidas ta hindab koolituse läbinu teadmisi ja oskusi. Seega on koolitaja otsustada ka see, mitu küsimust esitatakse õpilasele teooriaeksamil ja kui palju nendest peab olema õigeid, et teooriaeksam loetaks sooritatuks.

Täpse vastuse saamiseks pöörduge palun oma koolitaja poole. Kui küsimus oli konkreetselt meie autokooli kohta, siis meie loeme teooriaeksami sooritatuks, kui õigesti on vastatud vähemalt 56 küsimusele.