Liikluskoolitus


Küsimus: Kui olen autokooli teooria osa aastate eest läbinud, kas pean nüüd uuesti loengutele minemisel autokoolile tasuma?15.06.2012

Olen tasunud autokoolile teooria tundide eest ning need läbinud (kaasa arvatud eksam), kuna aga autokoolis käimine jäi mitmeks aastaks pooleli, tuleb mul uuesti osaleda kõigis loengutes ning sooritada vajalikud testid. Kas see tähendab siis, et tuleb ka uuesti maksta teooria tasu?

Vastus: Henn Rebane, autoinsener, teooria- ja sõiduõpetaja, OÜ Autosõit Tallinna autokooli direktor, Autosõit OÜ, www.autosoit.ee

Mitme aasta tagusest koolitusest võib olla vähe kasu, sest kui teadmisi ei kasutata, siis ununevad need kiiresti. Vahepeal on oluliselt muutunud liiklusseadus ja kasutusele on võetud juhtide koolitamisel uus õppekava. Seega kui jätkate koolitust, peate selle lõpetama kindlasti uue õppekava alusel. Millises mahus koolitaja arvestab eelnevalt läbitut või kui palju tuleb tasuda uuesti teooriakursuse läbimise eest on koolitaja otsustada.