Liikluskoolitus


Küsimus: Kas sõidueksam kuulub õppesõidutundide sisse?04.07.2012

Kas kooli sõidueksam kuulub õppesõidutundide sisse?
Kas täiendkoolituse korras A-kategooria taotlemisel peab olema ette nähtud eraldi loeng ka mootorrataste teemal või piisab tõesti ainult üldisest liiklusteooriast?

Vastus: Henn Rebane, autoinsener, teooria- ja sõiduõpetaja, OÜ Autosõit Tallinna autokooli direktor, Autosõit OÜ, www.autosoit.ee

A-kategooria õppe läbiviimise aluseks on MKM poolt 27.06.2011 vastu võetud määrus nr 60, Mootorsõidukijuhi ettevalmistamise tingimused ja kord ning mootorsõidukijuhi ettevalmistamise õppekavad. Selle määrusega sätestatakse koolituse põhimõtted kuid konkreetse õppeplaani (B-kategooria juhiloa omajale täiendõppel vähemalt 10-tunnises teooriaõppe mahus) paneb kokku koolitaja. Igati loogiline on, et teooriaõppes räägitakse ka mootorratta ehitusest ja selle kasutamise eripäradest. Küsige näha konkreetse koolitaja õppekava ja soovi korral saate seda võrrelda teiste koolitajate õppekavadega. Mis puutub sõidueksamisse, siis see ei kuulu eelpool mainitud määrusega kehtestatud sõiduteemade hulka.