Liikluskoolitus


Küsimus: Kas lõppastmekoolituse sees on kõik vajalikud sõidud (ökosõit jne), mis on vaja läbida lubade saamiseks?30.08.2012

Et esmane juhiluba vahetada juhiloa vastu, tuleb läbida lõppastmekoolitus. Kas peale selle on vaja teha veel mingid eraldi sõidud (nt ökosõit) või kõik vajalikud sõidud on juba lõppastmekoolituse sisse arvestatud?

Kas peale lõppastmekoolituse läbimist võingi dokumendid ARK'i viia ja saan load kätte?

Millal võib lõppastmekoolituse läbida? Kas ka kohe peale esmaste lubade saamist või seda võib teha alles mingi kindel aeg enne kui esmased juhiload kehtivuse kaotavad?

Vastus: Henn Rebane, autoinsener, teooria- ja sõiduõpetaja, OÜ Autosõit Tallinna autokooli direktor, Autosõit OÜ, www.autosoit.ee

Lõppastme koolitus koosneb kolmest osast: teoorialoeng, libedasõit ja säästliku sõidu treening. Lõppastme koolituse läbimine vormistatakse märkega mootorsõidukijuhi koolituskursuse tunnistusele ja see esitatakse Maateeameti liiklusregistrile juhilubade vahetamisel. Esmase juhiloa omanik võib esitada taotluse esmase juhiloa vahetamiseks juhiloa vastu liiklusregistri büroole üks kuu enne esmase juhiloa kehtivuse lõppemist.

Lõppastme koolituse peab läbima enne esmase juhiloa vahetust juhiloa vastu. Lõppastme koolituse võib läbida alates juhilubade saamisele järgnevast päevast. Lõppastme koolituse läbimiseks peab koolitataval olema läbitud esmaõppe algastme pimeda aja koolitus. See on eraldi kursus, mille läbimise kohta teeb koolitaja märke autokooli tunnistusele. Hetkel kehtib see nõue vaid nende suhtes, kes lõpetasid autokooli pärast 30.09.2011 (autokooli tunnistuse väljastamise kuupäev).