Liikluskoolitus


Küsimus: Kes kannab remondikulud kui tegin õppesõiduautoga kerge avarii?14.09.2012

Tere,
Kui sõitsin õppesõidu autoga vastu teist autot nii, et vaid õppesõidu auto sai kannatada (küljepeegel tuli küljest ära), siis kes vastutab ja kannab kahju? Juhendajal polnud antud olukorras eriti midagi teha ega aega reageerida. Kas sellist asja peaks katma kindlustus, õpilane, juhendaja või autokool?

Vastus: Henn Rebane, autoinsener, teooria- ja sõiduõpetaja, OÜ Autosõit Tallinna autokooli direktor, Autosõit OÜ, www.autosoit.ee

Liiklusõnnetuse tagajärjel õppesõidu käigus tekkinud kahju hüvitamine toimub samadel alustel kui tavalise liiklusõnnetuse korral. Kui kahju tekitati kellelegi teisele, siis selle kahju korvab liikluskindlustus. Kui viga sai õnnetuse põhjustaja juhitud sõiduk, siis selle kahju korvab juht. Erisuseks on see, et õppesõidu ajal on sõidukis kaks juhti ja kahju korvamine jaguneb nende vahel. Kuidas seda kahju kahe juhi vahel jagatakse ei ole seadusega reguleeritud ja kokkuleppe mittesaavutamisel on lahendajaks kohus.

Ametlikul õppesõidul autokoolis on üldreeglina vastutajaks sõiduõpetaja, kes tasub kaskokindlustuse omavastutuse. Õpilane vastutab siis, kui tegemist oli sõiduõpetaja korralduse mittetäitmisega. Kui viiakse läbi sõiduõppe praktikat juhendajaga ja selleks kasutatav sõiduk saab vigastusi, siis lepivad kahju hüvitamise kokku juhid omavahel. Meeles tasub pidada veel seda, et juhendajaga õppesõitu tehes ei pruugi kaskokindlustus kahju korvata, kui kaskokindlustuse lepingus ei ole sätestatud õppesõidul toimunud kahju hüvitamine.