Liikluskoolitus


Küsimus: Kas aastast 2013 tulevad A-kategooria taotlemisel muutused?24.09.2012

Räägitakse, et uuest aastast tulevad uuendused A-kategooria taotlemisel. Mis peale vanusepiiri veel muutub? Olen kuulnud, et õppesõidu maht kasvab ja hakatakse kasutama võimsamaid mootorrattaid. Ametlikku infot selle kohta kusagilt leidnud ei ole. Kas taolistel kuuldustel on alust?

Vastus: Henn Rebane, autoinsener, teooria- ja sõiduõpetaja, OÜ Autosõit Tallinna autokooli direktor, Autosõit OÜ, www.autosoit.ee

Uuendused, millest kirjutate, on olemas kehtivas liiklusseaduses ja rakenduvad 2013. aasta algul. A-kategooria omandamiseks peab olema juht siis tõepoolest 24-aastane va juhul, kui eelnevalt on A2-kategooria juhtimisõigus olnud vähemalt 2 aastat.

Õppetöös kasutatavate sõidukite mootori võimsuse muutumine puudutab otseselt vaid koolitajaid. Õppesõidu mahu muutumist aga ei ole praegu teadaolevalt ette näha.