Liikluskoolitus


Küsimus: Kui sõidueksam jäi sooritamata, kas siis nüüd paar aastat hiljem pean uuesti autokoolist alustama?27.09.2012

Tere! Läbisin autokooli 2009. aasta novembris ning sain kõik koolieksamid sooritatud. 2010. aasta märtsis käisin ARK'is teooriat tegema ning läbisin ka selle edukalt. Kahjuks sõidueksamiga venitasin, sain aja ja kukkusin läbi. Kuid ARK'i teooria kehtis ainult aasta aega.
Kui ma tahaksin nüüd uuesti ARK'i minna, kas pean siis minema uuesti autokooli? Või võin kohe minna ARK'i, kuna koolitunnistus on mul ju olemas.

Vastus: Henn Rebane, autoinsener, teooria- ja sõiduõpetaja, OÜ Autosõit Tallinna autokooli direktor, Autosõit OÜ, www.autosoit.ee

Nagu ma küsimusest aru saan, on Teil autokool lõpetatud ja sooritada on vaja teooria ja sõidueksam. Autokooli Te uuesti minema ei pea, kuid igati mõistlik on ennast eksamiteks korralikult ette valmistada. Arvan, et päris põhjalikult tuleb korrata teooriat ja sõidu suhtes on hea, kui mõni autokooli õpetaja vaataks Teie sõiduoskused üle. Kui Te vahepeal sõitnud ei ole, siis peate arvestama enne sõidueksamile minekut 10-20 õppesõidu tunniga. Õppesõidu ajal peab Teil olema kaasas Mootorsõidukijuhi koolituskursuse tunnistus ja isikut tõendav dokument.

Soovitan hoolikalt kaaluda, millise sõiduõpetajaga need sõidutunnid sõita, sest õpetamise tase (nagu sõidutunni hind) võib olla väga erinev. Soovitan kasutada maineka autokooli õpetajaid ja maineka autokooli üheks tunnuseks on see, et Teiega sõlmitakse koolitusleping ning autokool esitab koolituskulu kohta andmed maksuametile, kust koolituse eest tasujale tagastatakse järgmisel aastal tuludeklaratsiooni esitamisel 21% koolituskulu maksumusest.

Kui jõuate eksamiteni liiklusregistris, siis tasub liiklusregistri büroos uurida, kui palju Teil tuleb tasuda riigilõivu, sest juhilubade väljastamise eest tasutud riigilõiv jäi Teil tookord kasutamata.