Liikluskoolitus


Küsimus: Kas aasta pärast autokooli lõpetamist enam tunnistust või selle duplikaati ei väljastata?05.11.2012

Tere

Küsimus seisneb selles, et mul oli piiratud juhtimisõigusega juhiluba, kuid minult võeti juhtimisõigus 12 kuuks ära kiiruseületamise eest. Mida on mul vaja ARK'is teha, et esmased juhiload saada? Kui ma olen nüüd 18 ja soovisin minna ARK'i, siis oli mul vaja autokooli tunnistust, kuid see on mul ära kadunud. Autokoolist öeldi mulle, et pärast ühe aasta möödumist sellest, kui autokooli lõpetasin, enam tunnistust uuesti ei väljastata (või duplikaati).

Tänan.

Vastus: Henn Rebane, autoinsener, teooria- ja sõiduõpetaja, OÜ Autosõit Tallinna autokooli direktor, Autosõit OÜ, www.autosoit.ee

Minu andmetel peavad autokoolid oma dokumente säilitama vähemalt viis aastat ja seega peaks ka selle aja vältel olema võimalik väljastada tunnistuse duplikaat. Juhul, kui autokool keeldub väljastamast tunnistuse duplikaati, on Teil võimalik pöörduda Maanteeameti liiklusregistri poole, kus samuti peaksid olema andmed Teie läbitud koolituse kohta.