Liikluskoolitus


Küsimus: Kui olen autokooli läbinud Eestis, kas saan juhilubade eksami teha Soomes?15.01.2013

Tere,
Käisin autokoolis aastatel 2008-2012, nüüd lõpetasin kooli aga elan juba aasta Soomes. Mul on Soome isikukood ja sissekirjutus. Kas mul on võimalik veel Eestis läbida ka ark-i eksam? Kui ei, siis mis saab minu makstud ja läbitud koolieksamist? Või on võimalik läbida ark eksam Soomes.

Vastus: Henn Rebane, autoinsener, teooria- ja sõiduõpetaja, OÜ Autosõit Tallinna autokooli direktor, Autosõit OÜ, www.autosoit.ee

Eesti liiklusseadus sätestab:
§ 100. Mootorsõiduki juhtimisõiguse andmise üldnõuded

(1) Mootorsõiduki juhtimisõigus antakse isikule, kelle alaline elukoht on Eestis, kelle vanus ja terviseseisund vastavad kehtivatele nõuetele ja kes on omandanud mootorsõidukijuhi kvalifikatsiooni.
(2) Alaline elukoht käesoleva seaduse tähenduses on koht, kus isik tavaliselt elab iga kalendriaasta jooksul vähemalt 185 päeva isiklike või tööalaste sidemete tõttu. Alalist elukohta tõendavad rahvastikuregistri andmed.

Kuna olete Soome elanik, siis tuleb Teil juhtimisõigus taotleda Soomes. Millised dokumendid peate selleks esitama ja kas peate koolituse uuesti läbima, selgitatakse Teile elukoha riigi juhilubade väljastamisega tegelevas asutuses.